SHIPSTON – ETTINGTON – HALFORD – SHIPSTON

Route 1 : Operates on a Tuesday only

OUTBOUND
SHIPSTON – ETTINGTON – HALFORD – SHIPSTON
Shipston on Stour, adj Square 08.55
Tredington, adj White Lion – on Shipston Road 08.59
Halford, adj Bridge Inn 09.02
Ettington, opp Rogers Lane – on Banbury Road 09.07
Halford, adj Idlicote Road – on The Close 09.13
Tredington, adj Bus Shelter – on Shipston Road 09.17
Shipston on Stour, adj Medical Centre – on Badgers Crescent 09.20 s
Shipston on Stour, adj Square 09.25

 

INBOUND
SHIPSTON – HALFORD – ETTINGTON – SHIPSTON
Shipston on Stour, adj Square 11.05
Shipston on Stour, adj Medical Centre – on Badgers Crescent 11.08 s
Tredington, adj Bus Shelter – on Shipston Road 11.14
Halford, adj Bridge Inn 11.17
Halford, adj Idlicote Road – on The Close 11.19
Ettington, opp Rogers Lane – on Banbury Road 11.25
Tredington, adj White Lion – on Shipston Road 11.31
Shipston on Stour, adj Square 11.40

*s denotes set down only